Home

Hartelijk welkom op de website van Inspiratie!

Het koor Inspiratie

is een kerkkoor van de geloofgemeenschap H. Willibrord in Soest. Het koor Inspiratie luistert eens in de drie weken de vieringen op in de Petrus en Pauluskerk en de H.Familiekerk.

Het koor bestaat uit een groep enthousiaste mensen die veel plezier aan het zingen beleven. Het heeft een uitgebreid en zeer gevarieerd meerstemmig repertoire, zingt nederlands moderne kerkmuziek, soms engelstalig en studeert regelmatig nieuwe liederen in.

Muziek van T. Löwenthal en van A. Oomen op teksten van Huub Oosterhuis is bij het koor zeer geliefd. Andere bronnen zijn muziek uitgegeven door stichting Nieuw LiedFonds en Stichting Leerhuis & Liturgie bij Gooi en Sticht, liederen uit Taizé en Iona. Het koor wil met hun koorzang mensen inspireren, bezieling overbrengen.

Een viering krijgt meer betekenis door interactie met de kerkgangers. Voor samenzang wordt voor aanvang van de viering gezamenlijk liederen ingestudeerd.

De liedkeuze voor een viering sluit zoveel mogelijk aan bij de liturgie en thematiek van het leesrooster van het betreffende weekend. (www.willibrordbijbel.nl)

Het koor is opgericht in augustus 2006 en bestaat uit 25 leden. De leiding is in handen van dirigent Theo Hoogenboom en het koor wordt begeleid door pianiste Sylvia Schijve. Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd in de Petrus en Pauluskerk van kwart voor acht tot kwart voor tien.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar tenoren. Ook bassen, alten en sopranen zijn zeer welkom.

Bent u geinterresseerd? Neem u gerust contact of kom langs op een repetitie. E-mailadres; inspiratie.soest@gmail.com

Logo Inspiratie Soest li

Inspiratie Gemengd koor Soest

Fotos